Home      Studio      History      Products      Learn      Gallery      Contact
Sketch & Design       Billboard       Signnage      Inkjet      Stiker-Wrap       Signboard       Light Box       Tower-Sign
ป้ายเสาทาวเวอร์

ป้ายเสาสูง Tower Sign
ป้ายประเภทนี้บ่งบอกถึงกิจการในบริเวณนั้นๆ
จุดเด่นของป้ายคือมีลักษณะสูงใหญ่ความสูงตั้งแต่ 5 ถึง 14 เมตร
หรือมากกว่านั้น นิยมสร้างติดกับถนนของกิจการนั้นๆทำให้ผู้คนที่ใช้ถนนใน
บริเวณนั้นเห็นในระยะไกลลักษณะโดยทั่วไปมีหลายแบบซึ่งแล้วแต่การออกแบบเพื่อให้สดุดตา
และเป็นที่จดจำของผู้พบเห็นที่สำคัญการออกแบบป้ายเสาสูงต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาเพราะในพรบ.ถือว่าเป็นงานประเภทเดียวกับงานก่อสร้าง
อาคารป้ายที่มีความสูงมากๆจะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐของท้องที่นั้นๆก่อนและต้องมีการรับรองจากวิศวกรที่รับผิดชอบโดย
ตรงโครงสร้างนิยมใช้เหล็กประเภทต่างๆเป็นส่วนใหญ่ เพราะเหล็กมีความแข็งแรงสูง
วัสดุที่ใช้นิยมใช้ประกอบภายนอกและหน้าป้าย เช่น แผงตัวซี แผงตัวแซทเมทั่ลชีท
อะลูมิเนียมคอมโพสิทตัวอักษรโลหะสแตนเลสซิ๊งค์พ่นสีเป็นต้นหรือติดตั้งกล่องไฟบนป้ายป้ายเสาสูง
นิยมติดตั้งระบบไฟที่หลากหลายเช่นไฟ LED หลอดนีออนไลท์ลวดลายต่างๆ
หรือไฟเมทั่ลฮาไลท์เพื่อเพิ่มจุดเด่นในยามค่ำคืนทางเราได้มีการออกแบบป้ายเสาสูงที่โดดเด่นและ
วิเคราะห์งานป้ายเสาสูงจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านป้าย
เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.การก่อสร้างอาคาร รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้างที่ปลอดภัยและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์ แกรนด์ มีเดีย

ติดต่อเรา     สินค้าและบริการ      ป้ายประเภทต่างๆ